Polaris tim je prisustvovao ovogodišnjoj Data Science Konferenciji koja je održana u Beogradu. Sa više od 100 govornika iz različitih delova sveta, konferencija je ponudila opsežan pregled glavnih razvoja na polju nauke o podacima. Pored predavanja, učesnici su mogli da prate i panel diskusije domenskih eksperata, kao i da učestvuju u preko 40 tehničkih tutorijala.

Konferenciju su podržale brojne strane i domaće kompanije koje su prezentovale inovacije sopstvenih procesa i proizvoda, kao i transformaciju organizacija primenom veštačke inteligencije na tradicionalnim tržištima. Inovacije su mahom dolazile iz sfere procesuiranja i obrade prirodnog jezika, prepoznavanja slika i obrade videa, kao i modeliranja poslovnih procesa u službi optimizacije strateškog odlučivanja. Posebna pažnja posvećena je oblasti kvantnog računarstva čiji je razvoj u začetku, ali se na osnovu brzine napretka i adaptacije novih tehnologija predviđa da će ući u praktičnu upotrebu već u narednih 5 do 10 godina.

Zaključak oko koga se većina učesnika složila jeste da će analitika velikih podataka i veštačka inteligencija, koje su odomaćene kako u stranim, tako i u domaćim kompanijama, doživeti najviše nivoe usvajanja i da će imati najdublji uticaj na poslovanje u narednih nekoliko godina.

Brojne od pomenutih tehnologija imaju potencijal za unapređenje usluga u sferi komunikacija i oglašavanja. Posebno treba istaći napredak u sferi automatizovanog mašinskog učenja koji obećava dodatno osnaživanje metoda modeliranja i optimizacije marketinških i komunikacionih aktivnosti, kao i celokupne interakcije između potrošača i brendova, omogućavajući efikasniju komunikaciju i sve veći povraćaj uloženih sredstava. Sa druge strane, razvoj klaud tehnologija omogućava savremene i unapređene dešborde koji pružaju lako dostupan i pregledan uvid u medijske investicije i njihove rezultate, osnažujući kompanije da blagovremeno i adekvatno reaguju na promene na tržištu.

Konferencija je bila savršena prilika da ažuriramo znanja o najnovijim trendovima i osiguramo da Polarisovi klijenti uvek imaju pristup najsavremenijim i prvoklasnim rešenjima u sferi analize i vizualizacije podataka, kao i modeliranja i optimizacije poslovnih odluka. Naš tim konstantno i proaktivno radi na usavršavanju postojećih i sticanju novih veština težeći da klijentima omogući besprekorno iskustvo i najbolje rezultate.

Više o uslugama koje nudimo možete naći na sledećem linku:

http://polaris-see.com/#products

Tekst napisali: Anica Stamenić, Data Scientist agencija Polaris i Ratko Nikolić, Junior Data Analyst agencija Polaris